Ανακοινώσεις

 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ   Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα και τις ασκήσεις, αφού στείλουν τα στοιχεία τους προς εγγραφή. Η εγγραφή στο eClass θα γίνει από τους διδάσκοντες. Σταμ. Μαλικούτη...

 • Παρακαλούνται οι φοιτητές που διαθέτουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower) και άνω και επιθυμούν να απαλλαγούν από το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα»  του 1ου εξαμήνου (CE0160) να αποστείλουν από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό συμπληρωμένη την συνημμένη Αίτηση Απαλλαγής και να την καταθέσουν μαζί με το σκαναρισμένο πτυχίο......

 • Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560) και το έχουν δηλώσει, να εγγραφούν έως τις 24/10/2020 στο MsTeams και στο eClass του Μαθήματος. Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass....

 • Η παράδοση του μαθήματος Αγγλική Γλώσσα CE0160 ξεκινάει σήμερα 20.10.2020 στις 18.00. Οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα καλούνται να εγγραφούν και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eClass του μαθήματος https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV265/ , όπου θα αναρτηθεί και ο σύνδεσμος MS Teams για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία του. Η......

 • Η διδασκαλία της Θεωρίας του μαθήματος «Δομικά Υλικά» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21-10-2020 εξ αποστάσεως με χρήση της υπηρεσίας MSTeams κατά τις ώρες που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε τμήμα. Οι σύνδεσμοι για τα δύο προβλεπόμενα τμήματα είναι οι ακόλουθοι: Για το τμήμα Α (Τετάρτη 09.00-11.00) (φοιτητές των......

 • Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 18:00 εξ αποστάσεως  με χρήση των εφαρμογών Ms-Teams και Open eClass. Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να εγγραφούν στο Open eClass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV292/ Ο σύνδεσμος του μαθήματος στο......

 • Υπενθυμίζουμε, ότι το πρώτο μάθημα Θεωρίας θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020. Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: οι με αρχικό επωνύμου Α-Κ. ΤΜΗΜΑ Β: οι με αρχικό επωνύμου Λ-Ω. Υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα e-Class από τον ιδρυματικό λογαριασμό, στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ......

 • Καλούνται οι φοιτητές Γ´ Εξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (CE-0340) Θεωρία είτε / και Εργαστήριο και το έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος, να εγγραφούν έως τις 24/10/2020 στο MsTeams και στο eClass του Μαθήματος. Οι ενημερώσεις για το......

 • Έναρξη μαθημάτων Οι διαλέξεις του μαθήματος CE-330 Δυναμική του Στερεού Σώματος θα ξεκινήσουν την 19/10/2020. Η κατανομή των φοιτητών έχει ως εξής: Επώνυμο που ξεκινάει από Α-Μ Διδάσκων: Χαραλαμπάκης e-class: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV246/ Επώνυμο που ξεκινάει από Ν-Ω Διδάσκων: Αντωνόπουλος e-class: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV250/ Οδηγίες για σύνδεση με τις......

 • Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έγινε απεγγραφή όλων των χρηστών στο eClass του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 19.10.2020 και θα διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η κατανομή των φοιτητών......

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α´ Εξαμ.) Καλούνται οι φοιτητές Α´ Eξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140) να εγγραφούν στο eclass του Μαθήματος όπου θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων. O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος είναι: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140) https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV162/ Θα......

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ (7Ο Εξαμ.) Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» να εγγραφούν στο eclass του Μαθήματος όπου θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων. O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος είναι: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (CE-722) https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV163/   Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο eclass του......

 • Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 για κατόχους πτυχίου Αγγιικών επιπέδου Β2 και πάνω. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί η απαλλαγή σας είναι να έχετε δηλώσει το μάθημα.  Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την διαδικασία και την προθεσμία αίτησης απαλλαγής οπότε......

 • Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος εξ αποστάσεως (μέσω MS TEAMS) θα γίνει την Πέμπτη 15/10/2020 (15:15-17:00).   Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα να κάνουν άμεσα αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος, για να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος στο MS TEAMS για την παρακολούθηση του......

 • Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος εξ αποστάσεως θα γίνει την Τετάρτη 21/10/2020. Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα να κάνουν αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος, για να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος στο MS TEAMS για την παρακολούθηση του μαθήματος.   Ο διδάσκων Γιάννης Συμπέθερος......

 • Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, εξ αποστάσεως με τη χρήση των εφαρμογών MsTeams και Open eClass. Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πρέπει να εγγραφούν στο Open eClass του μαθήματος ( https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV205/ ). Έχει γίνει......

 • Λόγω επειγουσών διοικητικών και ακαδημαϊκών  υποχρεώσεων του διδάσκοντος, το μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/10. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως στην αντίστοιχη ομάδα στο MS Teams και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να είναι παρόντες στο εισαγωγικό μάθημα της επόμενης Τρίτης 20/10.......

 • 1) Το μάθημα Μέθοδοι CAD με τεχνικά έργα θα διδαχθεί με σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας MS-Teams). Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα τμήματα του μαθήματος στο e-class (Μάθημα – Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (CE0360) ) μέχρι την Παρασκευή 16/10/2020.......

 • Όσοι φοιτητές πρωτοετείς ή μεγαλύτερων εξαμήνων θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πρέπει να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος όπου θα βλέπουν ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα. Δομικά Υλικά (CE 0130) Εργαστήριο 2020-21 (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV285/ ). Δομικά Υλικά (CE 0130) Θεωρία 2020-21 (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV284/ ). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στο......

 • Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 14/10/2020. Οι διαλέξεις θα γίνουν εξ αποστάσεως με τη χρήση του MS Teams και του Open eClass. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται για το μάθημα και τον σύνδεσμο του MS-Teams μέσω ανακοινώσεων του eclass και του MS- Teams. Την Κυριακή 11/10/2020 έγινε......

 • 1) Το μάθημα “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” θα ξεκινήσει την Τρίτη (20/10/2020) και ώρα 9.00, όπως αναφέρει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το μάθημα θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της  πλατφόρμας MS Teams. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί (μισή ώρα πρίν την έναρξη του μαθήματος) στο MS......

 • Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Σχεδιασμός των Μεταφορών» ότι οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 19 Οκτωβρίου κατά τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις θα γίνουν εξ αποστάσεως καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου με τη χρήση του......

 • Αύριο Δευτέρα 12-10-2020 τα μαθήματα αντισεισμικός σχεδιασμός Ι καί μεταλλικές κατασκευές Ι δεν θα γίνουν λόγου εμπλοκής τού διδάσκοντα στην μετακόμιση γραφείων από το άλσος Αιγάλεω στον αρχαίο ελαιώνα....

 • Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (CE0150), 2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης, θα διδαχθεί με σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας MS-Teams). Εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass. Οι φοιτητές κατανέμονται σε 2 τμήματα Θεωρίας......

 • Ενημερώνονται οι φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι στο eClass του μαθήματος των Δομικών Υλικών, ότι την Παρασκευή 9/10/2020 έγινε απεγγραφή όλων των φοιτητών, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος......

 • Ανακοίνωση – Διαφορικές Εξισώσεις (Γ’ εξ.)   Μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις Διδάσκουσα: Δρ. Αρετάκη Αικατερίνη Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams (θα υπάρχουν δύο τμήματα). Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο τμήματα και να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass.......

 • Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Οικοδομικής ή/και το μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του eclass το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5/10/2020. Εκεί θα αναρτηθούν οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο υπεύθυνος καθηγητής, Δρ......

 • Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές αφού προηγουμένως ενεργοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς(με στοιχεία σύνδεσης αυτά του Ιδρυματικού Λογαριασμού), να κάνουν στη συνέχεια ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass. Ομοίως, πρέπει να εγγραφούν και οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα. Μάθημα: Μαθηματική Ανάλυση &......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού» στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά......

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ...

 • Σας ενημερώνω ότι για να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων:   ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ)   θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο......

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Θα αναρτηθεί και νέο αρχείο με συμπληρωματικά ονόματα.  ...

 • Η  αξιολόγηση (εξέταση) των σπουδαστών στο μάθημα  Αγγλική Γλώσσα (CE0160)  Α’ εξαμήνου για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019-20 θα γίνει μόνο μέσω γραπτής εργασίας. Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να ενημερωθούν άμεσα από τις σχετικές ανακοινώσεις/ πληροφορίες στο Open eClass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV265/  ......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος», «Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική» και «Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Κατασκευές Οπλισμένου......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (CE0722)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού (CE0140)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Δομικά Υλικά (CE130)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Δομικά Υλικά» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να......

 • Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CE270)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» στην εξεταστική περίοδο του......

 • Η  αξιολόγηση (εξέταση) των σπουδαστών στο μάθημα  Αγγλική Γλώσσα (CE0160)  Α’ εξαμήνου για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει μόνο μέσω γραπτής εργασίας. Θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος στο τέλος του μήνα.    Η διδάσκουσα,   Εύα Πολυμενάκου ...

 • Η  αξιολόγηση (εξέταση) των σπουδαστών στο μάθημα  Αγγλική Τεχνική Ορολογία (CE0470)  Δ’ εξαμήνου για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει μόνο μέσω γραπτής εργασίας. Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις/ πληροφορίες στο OpeneClass του μαθήματος  https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV231/   Η διδάσκουσα, ......

 • Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020, παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει τη συμπλήρωση της Δήλωσης Αποδοχής μέσω απάντησης στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass το αργότερο......

 • CE-0330 Δυναμική του Στερεού Σώματος – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του  Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο Open eClass του μαθήματος, το αργότερο έως την......

 • Η εξέταση του μαθήματος κατά την Β’ εξεταστική του εαρινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα......

 • Η εξέταση του μαθήματος κατά τη Β’ εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα......

 • Ανακοίνωση: Eξέταση εργαστηριακού μαθήματος <<Πειραματική Αντοχή Υλικών>> την Τρίτη 14/7/2020 & ώρα 11:00 π.μ. μέσω της εφαρμογής Microsoft- teams στο link του μαθήματος...

 • Λόγω της παράτασης της εξεταστικής περιόδου και προκειμένου να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για την έρευνα πεδίου και τη σύνταξη του απαιτούμενου κειμένου, η παράδοση της εργασίας στο μάθημα «Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η παράδοση θα γίνει αποκλειστικά......

 • Οι ημερομηνίες και οι ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Με δεδομένη την επίσημη παράταση μέχρι 31 Ιουλίου, οι φοιτητές πρέπει να είναι διαθέσιμοι τον Ιούλιο. ...

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – πρωτόκολλο και δήλωση συμμετοχής στην εξέταση...

 • Το Εργαστήριο “ Πειραματική Αντοχή Υλικών ” θα συνεχιστεί την Δευτέρα 1/6 και ώρα 16:00-18:00 με σύγχρονη εξ` αποστάσεως εκπαίδευση από την πλατφόρμα MS Teams (Link για εγγραφή για αυτούς που δεν γράφτηκαν https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a916f1324402242d0b48a5d559ed90659%40thread.tacv2/General?groupId=192160fb-1b82-467c-976f-241079a5f274&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec ) Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν λίγο πριν την έναρξη......

 • Το Εργαστήριο “ Πειραματική Αντοχή Υλικών ” θα συνεχιστεί την Παρασκευή 29/5 στις 10π.μ. με σύγχρονη εξ` αποστάσεως εκπαίδευση από την πλατφόρμα MS Teams (Link για εγγραφή https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a916f1324402242d0b48a5d559ed90659%40thread.tacv2/General?groupId=192160fb-1b82-467c-976f-241079a5f274&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec ) Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν λίγο πριν την έναρξη του μαθήματος στον σύνδεσμο https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a916f1324402242d0b48a5d559ed90659%40thread.tacv2/General?groupId=192160fb-1b82-467c-976f-241079a5f274&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec   Εκ......

 • Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Οικολογία & Περιβαλλοντική Χημεία» στο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόκειται να εξεταστούν στη Θεωρία του μαθήματος, να εγγραφούν στο eclass στο «Οικολογία & Περιβαλλοντική Χημεία Θεωρία», για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης. Σε περίπτωση μη εγγραφής, δεν θα......

 • Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών στο μάθημα Αγγλική Τεχνική Ορολογία Δ’ εξαμήνου θα γίνει μέσω γραπτής εργασίας. Σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις θα αναρτώνται μόνο στο Open eClass του μαθήματος. Η διδάσκουσα, Εύα Πολυμενάκου...

 • Οι φοιτητές καλούνται να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης στις Ανακοινώσεις της πλατφόρμας e-Class....

 • Στην σελίδα του μαθήματος στο eClass έχει αναρτηθεί εργασία για το μάθημα “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών”. Οι ασκήσεις θα πρέπει να επιλυθούν και να παραδοθούν το αργότερο έως τις 17/05/2020. Ο υπεύθυνος του μαθήματος Δρ. Αλέξανδρος Παππάς...

 • Λόγω ανωτέρας βίας, το μάθημα  “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου” δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 7/5/20 και θα αναπληρωθεί κατά τις επόμενες εβδομάδες....

 • Bαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ μαθημάτων “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” και” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ” Χειμ. εξαμ. 2019-20 στο e-class....

 • Ανακοινώνονται οι βαθμοί Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου  Ακ.Έτους 2019-20 για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 (Γενικά Αγγλικά) του Α’ εξαμήνου. Να διευκρινισθεί ότι, προκειμένου να καταχωριστούν αυτές οι βαθμολογίες στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραιτήτως οι φοιτητές να δηλώσουν τα αντίστοιχα μαθήματα, ώστε να εμφανίζονται και......

 • Bαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020 Προκειμένου να καταχωριστούν οι βαθμοί στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραίτητα οι φοιτητές να δηλώσουν το μάθημα μόλις ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ώστε να εμφανίζονται στο σχετικό βαθμολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η καταχώριση των βαθμών δεν θα είναι εφικτή. Διευκρινίζουμε, ότι τα κενά......

 • Με δεδομένη την έναρξη, κατ’ αρχήν, των εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 και, στη συνέχεια, των εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές Ομάδες/Μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams προκειμένου να συζητιούνται εκεί θέματα σχετικά με τις αντιστοιχίες του νέου προγράμματος σπουδών και να......

 •  Ανακοινώνεται ότι στην ηλεκτρονική τάξη έχει δημιουργηθεί το μάθημα ”Πιθανότητες και Στατιστική”. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη 01/4 και ώρα 14:00μ.μ.-17:00 μ.μ. μέσω της εφαρμογής MS Teams για όλα τα Τμήματα. Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στην eclass......

 • Παρακαλούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν κάνει αίτηση για απαλλαγή από το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 (Γενικά Αγγλικά) του Α’ εξαμήνου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από την παρούσα ανακοίνωση αναζητώντας τον αριθμό μητρώου τους στην λίστα. Εαν είχατε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία......

 • Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, ο σύνδεσμος με τον οποίο θα συμμετάσχετε στο μάθημα της θεωρίας του μαθήματος ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΓΑΡΜΟΓΕΣ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 είναι ο ακόλουθος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ee96f5c88e540f6b9dc6b094d522e24%40thread.tacv2/conversations?groupId=90aa2ba6-3a07-4d3d-8d9c-d05863786326&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec...

 • Θέμα: Γενική Ανακοίνωση Μαθημάτων Τομέα Β Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης(22/3/2020, http://www.civ.uniwa.gr/2020/03/22/geniki-anakoinosi-mathimaton-tomea-v/), τα μαθήματα ευθύνης του Τομέα Β υποστηρίζονται καθ’ολοκληρία με ηλεκτρονική διδασκαλία, ασύγχρονη (open e-class) και σύγχρονη (MS-Teams) σύμφωνα με τον Πίνακα. Ειδικά για τις ηλεκτρονικές συναντήσεις σύγχρονης διδασκαλίας (MS-Teams) αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον......

 • Το μάθημα “ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” θα διδάσκεται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Στο φάκελλο ΕΓΓΡΑΦΑ έχουν αναρτηθεί: α) Πλάνο μαθημάτων θεωρίας για όλο το εξάμηνο (το οποίο θα αναπροσαρμοσθεί αναλόγως των συνθηκών) β) Οι διαφάνειες του 1ου μαθήματος θεωρίας και του 1ου εργαστηρίου (τα οποία θα......

 • Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει εξ αποστάσεως διαλέξεις στους φοιτητές του για το μάθημα “ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ” κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (9.00),  όπως αναφέρει το Πρόγραμμα, μέσω της πλατφόρμας MS Teams....

 • Το μάθημα “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου” θα συνεχιστεί την Πέμπτη 26/3 στις 11π.μ. (και κάθε Πέμπτη στις 11π.μ.) με σύγχρονη εξ` αποστάσεως εκπαίδευση από την πλατφόρμα MS Teams (Link για εγγραφή https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e7e786b4c1f4e45abeab791e1758780%40thread.tacv2/General?groupId=15028ce9-75c2-4327-96d9-e9683cf0ac21&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec ). Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν λίγο πριν την έναρξη του......

 • Οι φοιτήτριες/τες θα ενημερώνονται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μαθημάτων του eclass. Θα υπάρχει συνεχής ροή: Θεωρίας, Μεθοδολογιών και Λυμένων Παραδειγμάτων ανά ενότητα και κεφάλαιο Από την ίδια πλατφόρμα θα λαμβάνουν και τις ενημερώσεις.   Υπεύθυνος Μαθήματος  Δρ. Μακρυγιάννης Παναγιώτης...

 • Για τα μαθήματα “Οπλισμένο Σκυρόδεμα” (Τμήμα 2) και “Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική”, οι φοιτητές θα ενημερώνονται από την πλατφόρμα του eclass. Κωνσταντίνος Ρεπαπής...

 • To μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD έχει δημιουργηθεί στο e-class Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα. Ενημερώνουμε επίσης τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class....

 • Η θεωρία του μαθήματος ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ θα γίνεται με MS Teams, κάθε Τρίτη 11.00, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad9a7304323724a84a4f4d16fbc582805%40thread.tacv2/1584961910525?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a972a9bb-32c2-41c0-8e65-d28bb6181b87%22%7d   ο διδάσκων Κ. Δημάκος...

 • Τα μαθήματα του Τομέα Β εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2019-2020 έχουν ξεκινήσει. Κάθε μάθημα έχει δικό του open e-class (ασύγχρονης διδασκαλίας). Oι ενδιαφερόμενες/νοι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εγγραφούν στο open e-class κάθε μαθήματος που παρακολουθούν χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση το όνομα χρήστη και κωδικό του λογαριασμού τους......

 • ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30-12.00 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a27feffdb4e2847b8bcacde5d1c7eee1d%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=1cc2b875-ddac-4fda-9a96-e0d7eaf0e9a6&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class....

 • Η online διδασκαλία του μαθήματος “Αγγλική Τεχνική Ορολογία” (CE0470) ξεκινάει τη Δευτέρα 23/03/2020 σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ωρολογίου Προγράμματος –> http://www.civ.uniwa.gr/2020/02/20/orologio-programma-earinoy-examinoy-2020/. Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για το μάθημα φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο open e-class  (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV231/) και να ενημερωθούν για το online μάθημα της Δευτέρας από τη σχετική......

 • Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο. Έτσι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του καθηγητή και των φοιτητών. Για το συγκεκριμένο μάθημα η εκπαίδευση γίνεται πιο ευέλικτη. Θεωρία, μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα ανά κεφάλαιο θα βλέπετε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα......

 • Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class.    Η υπεύθυνη διδάσκουσα Σταμ. Μαλικούτη...

 • Πρόγραμμα των ηλεκτρονικών διαλέξεων για τα μαθήματα Μεταλλικές, Γεφυροποιία. Μεταλλικές:    https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a502cfef5fa1148cf9ad56790bdc33f31%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0a33891-1d27-4906-83f1-7716cec29ca7&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec   Γεφυροποιία:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a17f75259b3d844ef96b9e5d27ed37649%40thread.tacv2/conversations?groupId=93dbf097-8781-4fa0-83fe-de77f0537563&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec...

 • Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα μέσω e-class. Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως ανοίξουν τον σύνδεσμο http://eclass.uniwa.gr  εγγραφούν  ως χρήστες και παρακολουθούν τις διαλέξεις είτε των Προπτυχιακών είτε των Μεταπτυχιακών μαθημάτων, που διδάσκει....

 • Λόγω της αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία» θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μέσω της πλατφόρμας eclass την Παρασκευή 20/03/2020. Στο eclass έχουν ανέβει οι εργαστηριακές ομάδες, όπως δηλώθηκαν από τους φοιτητές κατά......

 • Ενημερώνονται οι φοιτητές, ότι το μάθημα “Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία” θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Πέμπτη 19/03/2020 διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής WEBEX, στην ώρα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα, καθόλη την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές......

 • Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,  στα μαθήματα «Γεωτεχνικά Έργα» και «Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις» παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο e–class για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων.   Ο διδάσκων,  Γεώργιος Μπελόκας...

 • Θα πραγματοποιηθεί μάθημα μέσω διαδικτύου για όλα τα τμήματα την  Πέμπτη 26-03-2020 και ώρα 11:00 – 14:00 στο ακόλουθο LINK. https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a317bc5e36f754cefba86e7911ac7f42f%40thread.tacv2/General?groupId=8086e622-d0de-4ee3-88f6-a59fb6544d13&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec Οι φοιτητές που παρακολουθούν Πέμπτη παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την διάλεξη http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/units/?course=CIVI101&id=798  την οποία χάσανε και να αποστείλουν απορίες στο mail  civ-cad@uniwa.gr Στην διάλεξη θα......

 • Την Τρίτη 17 Μαρτίου θα ξεκινήσουν διαδικτυακά τα μαθήματα «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΗΡΑΓΓΕΣ» και «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες και τους συνδέσμους στην πλατφόρμα TEAMS θα βρείτε στο eClass των μαθημάτων. Ο διδάσκων Π. Αστερίου...

 • Σας ενημερώνουμε ότι από 13/3 έχουν ανεβεί στο e-Class οι Παρουσιάσεις και τα BINTEO με τις εισηγήσεις των δυο μαθημάτων (11/3 & 18/3) που χάνονται λόγω της αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις αίθουσες. Εαν παραταθεί η αναστολή θα ανεβούν και επόμενα μαθήματα. Για να τα......

 • Oι διαλέξεις του μαθήματος “Σιδηροδρομική Τεχνική” άρχισαν και θα γίνονται κάθε Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα Κ16.214 (Πανεπιστημιουπολη 1) σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ωρολογίου Προγράμματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα του e-class, όπου και θα γίνονται σχετικές ενημερώσεις για το μάθημα.......

 • Ενημερώνονται οι φοιτητές, ότι το μάθημα “Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία” θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 12/03/2020, στην ώρα και στην αίθουσα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Η διδάσκουσα, Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη...

 • Τα μαθήματα “Μηχανική των Ρευστών” (CE0430) έχουν ξεκινήσει και στα 2 Τμήματα, και πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ωρολογίου Προγράμματος –> http://www.civ.uniwa.gr/2020/02/20/orologio-programma-earinoy-examinoy-2020/. Επόμενες ενημερώσεις σχετικά με το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω του open e-class –> https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV170/ Μ. Βαλαβανίδης ...

 • ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ   Οι διαλέξεις του Μαθήματος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του 8ου εξαμήνου των Πολιτικών Μηχανικών, για το 2ο Τμήμα θα αρχίσουν την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Β223......

 • Το μάθημα Πλαστική Ανάλυση Φορέων δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 9/03/2020 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Η αναπλήρωσή του θα προγραμματισθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές....

 • Ενημερώνεται ότι το μάθημα Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα έχει ξεκινήσει. Η πρώτη εισαγωγική διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 3/3/2020 και το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τρίτη στις 09:00, στην αίθουσα 209 (κτίριο Κ16, Πανεπιστημιουπολη 1). Παρακαλούνται όσοι φοιητητές επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν και στο......

 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να εγγραφούν στο αναφερόμενο εργαστήριο. https://forms.gle/CBRGnLAEocg36u127 Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή εως την Κυριακή 08/03/20 και ώρα 21:00. Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος διαθέσιμος αριθμός εγγραφομένων ανά τμήμα είναι 35 άτομα.   Εκ του εργαστηρίου Β. Μητροπούλου...

 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να εγγραφούν στο αναφερόμενο εργαστήριο. https://forms.gle/YVCSnhc695xZMDfu6   Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή εως την Παρασκευή 06/03/20 και ώρα 21:00.   Εκ του εργαστηρίου Σ. Μεταξά και Ε. Παπανικολάου...

 • Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Θα αφορούν σε θεωρητική υποστήριξη....

 • Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ” θα ξεκινήσει την Πέμπτη (5/3/2020) και ώρα 9.00 στον Αρχαίο Ελαιώνα.   ο διδάσκων   Κ. Δημάκος...

 •   Η θεωρία του μαθήματος ¨ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” θα ξεκινήσει την Τρίτη (3/3/2020) και ώρα 11.00 στον Αρχαίο Ελαιώνα.   o διδάσκων   Κ. Δημάκος...

 •   Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 στο χώρο του Εργαστηρίου Τεχνικών Έργων Οδοποιίας της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τις αντιστοιχήσεις μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας με το 4ετές πρόγραμμα του ΠΑΔΑ και τελικά με το......

 • Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5/3/2020. Ο Διδάσκων Κωνσταντίνος Ρεπαπής...

 • Τα μαθήματα για το Τμήμα 2 τα οποία διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη 2 “Αρχαίου Ελαιώνα” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3/3/2020. Ο Διδάσκων Κωνσταντίνος Ρεπαπής...