5ετές Πρόγραμμα Σπουδών

5ετές Πρόγραμμα Σπουδών

Στα δύο (2) συνημμένα pdf έγγραφα θα δείτε το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης με το οποίο εγκρίνεται ο 5ετής κύκλος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. και το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων που θα ισχύσει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20 (μαθήματα, ώρες, ECTS, κατευθύνσεις, επιλογές).

Οι φοιτητές, που στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, είχαν επιλέξει το 4ετές πανεπιστημιακό πτυχίο του ΠΑ.Δ.Α. έχουν, με την παρούσα νομοθεσία, τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στο 4ετές πτυχίο ΤΕΙ (240 πιστωτικών μονάδων) και στον 5ετή πανεπιστημιακό τίτλο ΠΑΔ.Α. (300 πιστωτικών μονάδων). Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η διαμορφωθείσα νομοθεσία δεν παρέχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν οι φοιτητές το 4ετές πανεπιστημιακό πτυχίο ΠΑΔΑ, για όσους το είχαν επιλέξει στην αρχή της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς (2018-2019). Το 4ετές πανεπιστημιακό πτυχίο ΠΑΔΑ παύει να υφίσταται.

Το νέο 5ετές πρόγραμμα είναι δομημένο στη λογική του 4ετούς προγράμματος του ΠΑ.Δ.Α., το οποίο ήταν ένα πλήρες πρόγραμμα πολιτικού μηχανικού, συνεκτικό, διεθνών προδιαγραφών, αλλά και προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία των ελληνικών πολυτεχνικών 5ετών προγραμμάτων.

Το 4ετές πρόγραμμα είχε 49 μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου, εκ των οποίων τα 40 ήταν κορμού και τα 9 ήταν σε κάθε μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις πολιτικού μηχανικού, τα Δομοστατικά Έργα, τα Γεωτεχνικά Έργα, τα Υδραυλικά Έργα και τα Συγκοινωνιακά Έργα. Το σύνολο των προσφερόμενων τίτλων μαθημάτων ήταν 81, η πτυχιακή εργασία είχε 15 ECTS και δεν προσέφερε πρακτική άσκηση.

Η εξέλιξη αυτού, το νέο 5ετές πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., που θα εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, αποτελεί την μετεξέλιξη του 4ετούς, περιλαμβάνει συνολικά 93 προσφερόμενα μαθήματα, εκ των οποίων για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 61 μαθημάτων. Από αυτά, τα 48 είναι κορμού ενώ τα 13 είναι μαθήματα εξειδίκευσης στην κάθε μία από τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις. Δίνεται (προαιρετικά) η δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας 4 μηνών, η οποία εκπονείται μεταξύ του 8ου και 9ου εξαμήνου. Η επιλογή της παρέχει απαλλαγή από δύο (2) μαθήματα. Η διπλωματική εργασία γίνεται κατά το 9ο και 10ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Από τον Σεπτέμβριο 2019, θα οριστεί ενημέρωση των φοιτητών για τα πρόσθετα μαθήματα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για τη λήψη του 5ετούς τίτλου. Έως τότε ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διορθώσεις του προγράμματος ως προς την κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα ή τις ώρες.