Οργάνωση

Όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

 

Πρόεδρος Τμήματος: Δρ Βαρελίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος:  Δρ Παραλίκα Μαρία, Καθηγήτρια

 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Κατανομή Μαθημάτων σε Τομείς (pdf)

 

Τομέας Α’ – Δομοστατικής Μηχανικής
Διευθυντής: Δρ Κυριαζόπουλος Αντώνιος, Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Διευθυντής: Δρ Κόκκινος Τριαντ., Επίκ. Καθηγητής
Μέλη: Δημάκος Κωνσταντίνος,  Μούσας Βασίλειος, Πνευματικός Νικόλαος, Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Μεταξά Σοφία, Παπανικολάου Ευάγγελος

 

Τομέας Β’ – Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
Διευθυντής: Δρ Βαλαβανίδης Μάριος , Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Διευθυντής: Δρ Μπελόκας Γεώργιος , Επίκ. Καθηγητής
Μέλη: Βουθούνης Παναγιώτης, Παραλίκα Μαρία, Συμπέθερος Ιωάννης

 

Τομέας Γ’ – Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων
Διευθυντής: Δρ Θεοφίλη Ελένη , Καθηγήτρια
Αναπλ. Διευθυντής: Δρ Αλεξάκης Δημήτριος , Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη: Βαρελίδης Γεώργιος, Μαλικούτη Σταματίνα, Φουντουκίδης Ευάγγελος, Παππάς Αλέξανδρος, Τυρινόπουλος Ιωάννης, Βρυζίδης Ισαάκ, Κουρνιάτης Νικόλαος, Βλάχου Αλεξάνδρα, Ατανάσοβα Γιάννα, Εξαρχάκος Γεώργιος,  Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Τσικριτσής Αντώνιος, Μητροπούλου Βασιλική, Πόντα Ευαγγελία

 

Γραμματεία Τμήματος

Προϊσταμένη Γραμματείας: Βαρδακώστα Ειρήνη