Οργάνωση

Τα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα του Τμήματος που εισηγούνται ή/και αποφασίζουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδει η ισχύουσα νομοθεσία είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών (3) Τομέων και οι Διευθυντές των Τομέων.

Σημαντικός επίσης για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος είναι ο οργανωτικός και διαχειριστικός ρόλος της Γραμματείας.

 

(ακαδ. έτος 2022-2023)

Πρόεδρος Τμήματος:  Δρ Βαρελίδης Κ. Γεώργιος, Καθηγητής

Αντιπρόεδρος:  Δρ Κόκκινος Τριαντάφυλλος-Φίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνέλευση:  Αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν (1) εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ και έναν (1) εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Διοικητικό Συμβούλιο:  Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους τρεις (3) Διευθυντές Τομέων και έναν (1) εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 Οι τρεις (3) Τομείς του Τμήματος αποφασίστηκαν από τη Συνέλευση κατά την ίδρυση του ΠΑ.Δ.Α., τον Απρίλιο του 2018 και είναι οι ακόλουθοι (έως το ακαδ. έτος 2022-2023):

 

Τομέας Α’ – Δομοστατικής Μηχανικής
Διευθυντής:  Δρ Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη:  Δημάκος Κωνσταντίνος, Κόκκινος Τριαντάφυλλος-Φίλης, Μούσας Βασίλειος, Πνευματικός Νικόλαος, Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Μεταξά Σοφία, Δενεζάκη Σταυρούλα,  Παπανικολάου Ευάγγελος, Χρυσαφοπούλου Λουίζα

 

Τομέας Β’ – Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
Διευθυντής:  Δρ Μπελόκας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη:  Βαλαβανίδης Μάριος, Συμπέθερος Ιωάννης, Μπελόκας Γεώργιος, Μαυρούλη Όλγα

 

Τομέας Γ’ – Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων

Διευθυντής:  Δρ Αλεξάκης Δημήτριος, Καθηγητής
Μέλη:  Αλεξάκης Δημήτριος, Βαρελίδης Κ. Γεώργιος, Θεοφίλη Ελένη, Παππάς Αλέξανδρος, Τυρινόπουλος Ιωάννης, Βρυζίδης Ισαάκ, Κουρνιάτης Νικόλαος, Κέρπελης Πλούταρχος, Ατανάσοβα Γιάννα, Εξαρχάκος Γεώργιος,  Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Πόντα Ευαγγελία, Τσικριτσής Αντώνιος, Μητροπούλου Βασιλική, Μηλιώτη Χριστίνα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προϊσταμένη Γραμματείας:  Βαρδακώστα Ειρήνη