Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Μαθηματική  Ανάλυση  & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass.

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV197/

Στην σελίδα του μαθήματος στο eClass (ενότητα ” Έγγραφα “) έχουν αναρτηθεί:

1) Περίγραμμα Μαθήματος.
2) Φυλλάδια Μαθήματος (Θεωρία & Παραδείγματα Λυμένων Ασκήσεων ανά Ενότητα).
3) Σειρές Ασκήσεων & Λυμένες Ασκήσεις.
4) Θέματα Εξετάσεων.

Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass.

Διευκρίνιση:

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του μαθήματος πριν από τις 02/09/2021, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς