ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΑΣ – Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 14.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΑΣ – Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 14.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 14.00 στην αίθουσα Β221 στα πλαίσια του μαθήματος τής γεφυροποιίας θα δοθούν δύο διαλέξεις από επαγγελματίες μηχανικούς τής αγοράς.

Η πρώτη θα αφορά την παρουσίαση τού προγράμματος Plex – Earth από το συνάδελφο μηχανικό Νίκο Χανακούλα και τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του προγράμματος  Αναστάση Χατζιανγγελίδη . Το Plex – Earth είναι ένα πρόγραμμα πού υποστηρίζει την μελέτη έργων υποδομής και συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή στην γεφυροποιία με θέμα:

«Παρουσίαση του προγράμματος Plex – Earth, εφαρμογές»

 

Η δεύτερη διάλεξη αφορά μια ολοκληρωμένη παρουσίαση μελέτης – κατασκευής μίας γέφυρας από τη διδάκτορα μηχανικό Ισαβέλα Βασιλοπούλου με θέμα:

«Σχεδιασμός και κατασκευή γεφυρών»

Θα χαρούμε να βρείτε χρόνο να παραβρεθείτε στις διαλέξεις.