Ανακοίνωση για εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Τεχνικό Σχέδιο του 1ου εξαμήνου

Ανακοίνωση για εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Τεχνικό Σχέδιο του 1ου εξαμήνου

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Τεχνικό Σχέδιο του 1ου εξαμήνου καλούνται συμπληρώσουν το τμήμα που επιθυμούν στο παρακάτω σύνδεσμο, ο οποίος ανοίγει ένα xls αρχείο. Προσοχή: Το κάθε τμήμα έχει χωρητικότητα το πολύ 47 άτομα. Από τις 47 θέσεις, οι 42 μπορούν να καλυφθούν από πρωτοετείς φοιτητές.
Καλή αρχή σε όλες και όλους!

Εργαστηριακά τμήματα Τεχνικού Σχεδίου