Μηχανική του Στερεού Σώματος

Μηχανική του Στερεού Σώματος

Η κατανομή των φοιτητών στα δύο τμήματα με βάση το επώνυμο είναι υποχρεωτική και έχει ως εξής:

Τμήμα Α (διαλέξεις Δευτέρα και Τετάρτη) από Α έως Λ – έναρξη διαλέξεων 17/10

Τμήμα Β (διαλέξεις Πέμπτη και Παρασκευή) από Μ έως Ω – έναρξη διαλέξεων 13/10

Οι διδάσκοντες