Συμβουλευτική Επιτροπή Σπουδών

Με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή και ανταπόκριση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις εξελίξεις και τις ανάγκες της επιστήμης, της κοινωνίας, της παραγωγής και της αγοράς εργασίας, το Τμήμα έχει εκκινήσει συνεργασία με Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και διακεκριμένης ακαδημαϊκής, τεχνοκρατικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 
 
 1. Ανδρεόπουλος Γ. Ανδρέας, τ. Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, πρ. Γενικός Γραμματέας Υ.ΠΕ.Κ.Α., τ. Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
 2. Γκαζέτας Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 3. Μέμος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 4. Λουκάκης Παύλος, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου (Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος – Χωροτάκτης), τ. Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)
 5. Reddy J. N., Professor Mechanical Engineering, O’Donnell Foundation Chair IV Professor, School of Engineering, Texas A & M University, USA.
  Ιστοσελίδα: https://mechanics.tamu.edu/
 6. Καλογιάννης Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός (MSc), Βουλευτής, πρ. Υφυπουργός Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 8. Γαντές Χαράλαμπος, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 9. Παπαδόπουλος Βησσαρίων, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 10. Λουκάκης Κώστας, Engineering Director, ARCOdec, Archirodon Group N.V.
 11. Καλόμαλλος Δημήτρης, ΑΒΑΞ Α.Ε., Διεύθυνση Έργων Υποδομής – ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 12. Μπαρδάνης Μιχάλης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωτεχνικής ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε., Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, πρ. Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολης
 13. Vanessa Magnanimo, Associate Professor, University of Twente, Faculty of Engineering Technology, the Netherlands 
 14. Προφυλλίδης Βασίλειος,  Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ.