Εξέταση μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εξέταση μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η εξέταση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09.02.2022 στις 18:00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων. 

Η κατανομή των φοιτητών στα δύο τμήματα με βάση το επώνυμο είναι υποχρεωτική και έχει ως εξής: 

Τμήμα Α από Α έως Λ 

Τμήμα Β από Μ έως Ω 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξετασθούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eClass του μαθήματος, ανάλογα με το Τμήμα που ανήκουν. 

Οι διδάσκοντες 

Γ. Μαγείρου
Β. Μελισσιανός