ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στις 7μ.μ. καλείστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σε εξ αποστάσεως συνάντηση ενημέρωσης με διδάσκοντες του Τμήματος, με αντικείμενο τις 4 κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών (Δομοστατική, Γεωτεχνική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακή).
 
Στη συνάντηση θα παραστούν ο Πρόεδρος του Τμήματος Γιώργος Κ. Βαρελίδης, ο Αντιπρόεδρος Φίλης Κόκκινος και οι καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Νίκος Πνευματικός, Κώστας Ρεπαπής (Δομοστατική κατεύθυνση), Ιωάννης Συμπέθερος (Υδραυλική κατεύθυνση), Γιώργος Μπελόκας (Γεωτεχνική κατεύθυνση), Ιωάννης Τυρινόπουλος (Συγκοινωνιακή κατεύθυνση) και όποιοι άλλοι από τους συναδέλφους καθηγητές του Τμήματος θέλουν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στην παρουσίαση και συζήτηση επί των 4 κατευθύνσεων.