ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10/10/2022.
Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα στα οποία δεν υπάρχει διδάσκων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα τα οποία θα ξεκινήσουν αργότερα με νεότερη ανακοίνωση.