Ανακοίνωση – Γεωδαιτικές εφαρμογές

Ανακοίνωση – Γεωδαιτικές εφαρμογές

Οι ανακοινώσεις και οδηγίες για την έναρξη του μαθήματος και την εγγραφή στα Εργαστηριακά τμήματα  θα αναρτηθούν τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV363/