ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ CAD ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ CAD ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι εγγραφές στο εργαστήριο «ΜΕΘΟΔΟΙ CAD ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12/10/2021 και την Τετάρτη 13/10/2021 και ώρες 10:00–12:00 μ.μ , στην Αίθουσα B017

Τα Eργαστήρια θα ξεκινήσουν απο την Τρίτη 19/10/2021 βάση του Προγράμματος που έχει ανακοινωθεί.

Μετά την εγραφή σε τμήμα θα πρέπει να εγραφείτε και στο e-class (Μάθημα – Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (CE0360) .

Ο Yπεύθυνος του Εργαστηρίου
Δρ. Εξαρχάκος Γεώργιος