Ανακοίνωση – Γεωδαιτικές εφαρμογές

Ανακοίνωση – Γεωδαιτικές εφαρμογές

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του 4ου εξαμήνου “Γεωδαιτικές εφαρμογές” παρακαλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV363/. Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν οδηγίες για την έναρξη του μαθήματος και την εγγραφή στα τμήματα των Ασκήσεων/Εργαστηρίων.