ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί το e-class του μαθήματος.
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.
 
Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των φοιτητών θα γίνεται μέσω του e-class του μαθήματος.