1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» (2o Εξαμ.) (2021-2022)

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» (2o Εξαμ.) (2021-2022)

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» να εγγραφούν στο eclass του Μαθήματος όπου θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων.

O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος είναι: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV177/

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις στο eclass.

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του Μαθήματος πριν από τις 01/02/2022, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χρειαστεί να επανεγγραφούν.

Επίσης μέσω του eclass, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν σε εργαστηριακό Τμήμα επιλογής τους.

Καλή αρχή.