ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΚΟΙΝΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΚΟΙΝΟΥ

Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10.00 – 12.00 εφόσον δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μέσω φοιτητολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ