Εγγραφή όλων των φοιτητών στο e-class για άμεση ενημέρωση σχετικά με ζητήματα οργάνωσης της εξέτασης κάθε μαθήματος

Εγγραφή όλων των φοιτητών στο e-class για άμεση ενημέρωση σχετικά με ζητήματα οργάνωσης της εξέτασης κάθε μαθήματος

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης (συνεχιζόμενη κατάληψη σχολής Μηχανικών εν μέσω εξεταστικής περιόδου), όλες/οι οι φοιτήτριες/τες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στα e-classes των μαθημάτων προς εξέταση. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι μόνον μέσω των e-classes θα έχουν τόσο τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την εξέταση από τους διδάσκοντες, όσο και για την απάντηση στο ερωτηματολόγιο συναίνεσης επί των κανόνων συμμετοχής τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Όσες/οι δεν έχετε ήδη εγγραφεί, πρέπει άμεσα να το πράξετε, διότι η ενημέρωση και οι ανακοινώσεις σχετικά με τις επικείμενες εξετάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Οι διδάσκοντες όλων των μαθημάτων του Τμήματος