Έναρξη του μαθήματος Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα

Έναρξη του μαθήματος Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21/11/2023 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρες 16.00-20.00 στην Αίθουσα Β223 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Ο διδάσκων
Γεώργιος Λευθεριώτης