13η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής Μηχανικής – Τετάρτη 14/9

13η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής Μηχανικής – Τετάρτη 14/9

Την Τετάρτη 14/9 στις 6:30μμ στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα ΠΑΔΑ θα δοθεί η 13η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής Μηχανικής από τον Ομότιμο Καθηγητή Κυριαζή Πιτιλάκη, με θέμα:

 «Εξέλιξη των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού στην Ελλάδα: Από τον χάρτη του 1955 στον προτεινόμενο νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας με νέους συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης και νέα κατηγοριοποίηση των εδαφικών συνθηκών»

 Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες παρακολούθησης: