Ανακοίνωση ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 18/10/2023

Ανακοίνωση ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 18/10/2023

Το μάθημα “Μηχανική του Στερεού Σώματος” με τον κ. Βουθούνη δεν θα πραγματοποιηθεί για αυτή την εβδομάδα.
Για την επόμενη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.