Ανακοίνωση – Αριθμητική Ανάλυση

Ανακοίνωση – Αριθμητική Ανάλυση

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Αριθμητική Ανάλυση» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10/3/23, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσέλθουν ανάλογα με το επώνυμο στα αντίστοιχα τμήματα [τμήμα Α (Α-Κ) , τμήμα Β (Λ-Ω)].
(περιορισμένες μετακινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν κ πάντως ύστερα από συνεννόηση)

Υπεύθυνος Μαθήματος

Δρ. Μακρυγιάννης Παναγιώτης