Έναρξη μαθήματος Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων την Πέμπτη 30/3/2023

Έναρξη μαθήματος Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων την Πέμπτη 30/3/2023

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/3/2023, 17:00-21:00, στην αίθουσα Β221.
Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει αναπλήρωση των διαλέξεων που δεν έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες.
 
Ο Συντονιστής του μαθήματος
Γιάννης Συμπέθερος, Καθηγητής