Δικαιολογητικά εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023-2024

Δικαιολογητικά εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2023-2024

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο και την ακόλουθη αίτηση

αρχικής εγγραφής με Δήλωση Μαθημάτων Α΄ εξαμήνου:
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/doc-iso/

 

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος, από 12 Σεπτεμβρίου έως  και 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ως εξής:

Είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος: 

Διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Σχολής Μηχανικών 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 
Π. Ράλλη & Θηβών 250 
Αιγάλεω, Τ.Κ. 12241 
 e-mail: civ@uniwa.gr