Ομιλία επισκέπτη Καθ. Antonio Correia – Τετάρτη 14/6 @ 13:00 Α011

Ομιλία επισκέπτη Καθ. Antonio Correia – Τετάρτη 14/6 @ 13:00 Α011

Presentation by visiting Prof. A. Correia / ISE Coimbra – PT

Dear colleagues,

Dr. Antonio Correia, Professor at the Department. of Civil Engineering of the Polytechnic Institute of Coimbra / IPC-DEC of Portugal. is visiting our Department this week (Faculty Mobility Action / Erasmus+).

Dr. Correia will give a presentation entitled: “Advanced Methods of Design and Modelling of Structures in Fire Conditions

The presentation will take place at the A 011 Amphitheater on Wednesday, June 14 @ 13:00.

Abstract and more info here —> https://uniwagr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marval_uniwa_gr/EXmX3mP9HPxHlPmzrMDt2uQBZ3MJr75U6-hohDBfE1RX8Q?e=ElzqUB   

You are all welcome to attend