Σημαντική ενημέρωση:
 
Σε συνέχεια της απόλυτα άριστης Πιστοποίησης του Τμήματος (12″Α” στους 12 θεματικούς άξονες) ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η διαδικασία αντιστοίχισης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής!
 
Με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ΤΕΕ και πρόσβαση στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού (Π.Δ.99/2018).
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. γίνεται το δεύτερο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην πρωτεύουσα με 5ετές πολυτεχνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Integrated Master).  

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 5ετούς φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα Δομοστατικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Υδραυλικών και Γεωτεχνικών έργων, στο αντικείμενο της Προστασίας Περιβάλλοντος και σε ζητήματα Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

Έρευνα

Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.