Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Παν. Δ. Αττικής εκπονείται στα δυο τελευταία εξάμηνα σπουδών, παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων (CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι, και, CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ)

 

Η εκπόνηση των Πτυχιακών εργασιών θα γίνεται με βάση τον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας αυτός θα εγκριθεί από τη Γ.Σ. του τμήματος. Οι Πτυχιακές εργασίες των παλαιών προγραμμάτων σπουδών συνεχίζουν να εκπονούνται όπως ίσχυε σε αυτά (βλ. Παν/πολη 1, & Παν/πολη 2, αντίστοιχα)