ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY ΧΕΙΜΕΡΙΝΟY ΕΞΑΜΗΝΟY 2022-2023 (Ενημέρωση 8/2/2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY ΧΕΙΜΕΡΙΝΟY ΕΞΑΜΗΝΟY 2022-2023 (Ενημέρωση 8/2/2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY ΧΕΙΜΕΡΙΝΟY ΕΞΑΜΗΝΟY 2022-2023 (Ενημέρωση 8/2/2023)

Επαναπρογραμματισμός της εξεταστικής περιόδου λόγω της ακύρωσης εξέτασης κάποιων μαθημάτων (6/2/2023 & 7/2/2023).

Επισήμανση: με κόκκινο οι νέες ημερομηνίες και τα χρονικά διαστήματα εξέτασης αυτών.