Διεξαγωγή μαθήματος Επιφανειακοί Φορείς

Διεξαγωγή μαθήματος Επιφανειακοί Φορείς

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν σχετικά με το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Δομοστατικής Κατεύθυνσης, Επιφανειακοί Φορείς ή σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν μπορούν να συνδεθούν την Παρασκευή 20 Οκτ. 2023 και ώρα 17:00 (την αναγραφόμενη στο πρόγραμμα) στην ομάδα του μαθήματος στο MS-Teams:
και να ενημερωθούν για το αντικείμενο, τα περιεχόμενα και τις απαιτήσεις του μαθήματος, καθώς και να προσδιορισθεί από κοινού η μέρα και ώρα που θα διευκόλυνε να διδάσκεται (διαδικτυακά).
 
Ο διδάσκων,
 
Τριαντ. Κόκκινος