Αιτήσεις/Έντυπα

Η πρόσβαση/εγγραφή στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, ή, μέσω των Κατατακτηρίων εξετάσεων για τους αποφοίτους άλλων σχολών. 

 

Έντυπα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής: