Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

Aνακοίνωση Ενίσχυση Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2023-2024