ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Επειδή το μάθημα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων δεν διδάχθηκε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του έχουν μόνον όσοι έχουν εγγραφεί στο μάθημα  τουλάχιστον μια φορά σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και το χρωστούν.
 
Αιτήματα για εγγραφή στο eclass  του μαθήματος από φοιτητές που γράφτηκαν για πρώτη φορά στο μάθημα αυτό το χειμερινό εξάμηνο δεν θα γίνονται δεκτά.
 
Ο διδάσκων,
Ιωάννης Συμπέθερος
Καθηγητής