ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Γενικές οδηγίες σχετικά με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ που επιθυμούν να πάρουν πτυχίο ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (5ετές πρόγραμμα) θα βρείτε εδώ (Γενικές Οδηγίες Φοιτητές ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ). Οι αντιστοιχίσεις αυτές αφορούν την μετάβαση των φοιτητών από το 4ετές πτυχίο ΠΑΔΑ στο 5ετές πτυχίο ΠΑΔΑ.

Για την διευκόλυνση των φοιτητών να κατανοήσουν την τωρινή μετάβαση, επισυνάπτονται ανά έτος εισαγωγής οι γενικές περιπτώσεις με κάποιες οδηγίες, οι οποίες αφορούν φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα οδηγίες για φοιτητές με:

Έτος Εισαγωγής 2018

Έτος Εισαγωγής 2017.

Έτος Εισαγωγής 2016

Έτος Εισαγωγής 2015

Έτος Εισαγωγής από 2014 και Νωρίτερα

Οι Πίνακες και οι Οδηγίες αντιστοίχισης αναρτώνται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε βελτιώσεων και τροποποιήσεων κριθούν ως αναγκαίες, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές, οι οποίες θα σας ανακοινώνονται με νεότερες αναρτήσεις.

Τέλος, οδηγίες για αυτούς που ακολουθούν πτυχίο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, θα βρείτε εδώ (Πτυχίο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ), οι οποίες αναθεωρηθήκαν με βάση τις απορίες που προέκυψαν από την προηγούμενη χρόνια.