Ανακοίνωση – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Ανακοίνωση – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Το Μάθημα Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού θα ξεκινήσει την Τετάρτη  20/10/2021

Η Διδάσκουσα του Μαθήματος