Μη πραγματοποίηση μαθημάτων κ. Κόκκινου – 14/3/2022

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων κ. Κόκκινου – 14/3/2022

Τα μαθήματα “Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων” και “Στατική Ανάλυση με Μητρώα – Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς” δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14/3/2022 για λόγους υγείας του διδάσκοντα.