Ανακοίνωση Θεωρία Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής – 21/10/2021

Ανακοίνωση Θεωρία Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής – 21/10/2021

Η Θεωρία – Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής ΣΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ  21/10/2021 θα γίνει κανονικά