Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

Η εξέταση στο μάθημα Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα θα πραγματοποιηθεί 1-3/2/2022  κατά τις ημέρες και ώρες του Μαθήματος στην αίθουσα Β015.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Δρ. Εξαρχάκος Γεώργιος