ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλες/οι οι φοιτήτριες/τες άμεσα να εγγραφούν στα e-classes των μαθημάτων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι μέσω των e-classes θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία από τους διδάσκοντες.

Οι διδάσκοντες όλων των μαθημάτων του Τμήματος