ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 9/10/22 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 9/10/22 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”

Τελική προθεσμία μέχρι και 9 Οκτωβρίου 2022 για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων», για το ακαδ. έτος 2022-23.
 
 
Προκήρυξη και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο:
https://msc-hydrogeot.uniwa.gr/