Διαδικτυακή διάλεξη Δρα Γ. Καμπά στις 9/11/2022

Διαδικτυακή διάλεξη Δρα Γ. Καμπά στις 9/11/2022

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στις 6:00 μμ ο Δρ Γεώργιος Καμπάς θα δώσει διάλεξη με τίτλο:

«Κατασκευές από ρεγόλιθο: Η αρχή μιας νέας περιπέτειας στο διάστημα»

 Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά με ελεύθερη πρόσβαση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM2MDcxMWUtYTJhYy00NzI4LWFkMGUtZGJhYzk4ZTYyNzNh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

 Η ομιλία θα συντονιστεί από τους:

Μ. Μπαρδάνη
Διευθυντή Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ
Πρόεδρο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

Γ. Μπελόκα
Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ
Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής