ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ.

Τη Δευτέρα 22/1/2024 στις 11π.μ. προσκαλείσθε ΟΛΟΙ σε διαδικτυακή ενημέρωση (Teams Link ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) για το κρίσιμο ζήτημα της αντιστοίχισης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που συνδέεται άμεσα με την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους διπλωματούχους μας.

Επειδή το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών παρέστη ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής την Παρασκευή 12/1 και δεδομένου ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα είναι σε εξέλιξη για αρκετές ακόμα εβδομάδες, είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις εξελίξεις.

Γιώργος Κ. Βαρελίδης
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ