ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17/10/2023.
Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα στα οποία δεν υπάρχει διδάσκων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα τα οποία θα ξεκινήσουν αργότερα με νεότερη ανακοίνωση.
Για τα Εργαστήρια (εγγραφή, έναρξη εργαστηριακών Τμημάτων κ.λπ.) οι φοιτητές θα ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στο e-class ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος.