Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (Δηλώσεις 26/5 – 31/5)

Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (Δηλώσεις 26/5 – 31/5)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 11ο  ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (9o ή μεγαλύτερο εξάμηνο για τους φοιτητές Τ.Ε.Ι), και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων στην προσεχή εξεταστική περίοδο, για μαθήματα τα οποία οφείλουν.

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα οφείλουν και τα οποία έχουν ήδη συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η παραπάνω ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τη Παρασκευή 26/05/2023 έως και την Τετάρτη 31/05/2023.