Εγγγραφή σε ομάδες στο μάθημα Παραστατικής Γεωμετρίας

Εγγγραφή σε ομάδες στο μάθημα Παραστατικής Γεωμετρίας

Όσες και όσοι παρακολουθήσετε το εργαστήριο του μαθήματος, να γραφτείτε στο eclass του μαθήματος ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (CIV178) και στη συνέχεια να γραφτείτε σε μία ομάδα στο ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. Επιτρέπονται μέχρι 35 άτομα σε κάθε ομάδα.