Ανακοίνωση – Εργαστήρια Τεχνικού Σχεδίου και Οικοδομικής