Ανακοίνωση – Εργαστήρια Τεχνικού Σχεδίου και Οικοδομικής

Ανακοίνωση – Εργαστήρια Τεχνικού Σχεδίου και Οικοδομικής

Τα Εργαστήρια στα μαθήματα Τεχνικού Σχεδίου και Οικοδομικής δεν θα πραγματοποιηθούν την Εβδομάδα 10-14/10/ 2022