ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η τελετή Καθομολόγησης και Απονομής των Διπλωμάτων/Πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23-02-2023 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης «Αρχαίου Ελαιώνα».

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού της Γραμματείας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος