Αναβολή εξετάσεων 1ης περιόδου των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Αναβολή εξετάσεων 1ης περιόδου των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Aύριο 7 Φεβρουαρίου 2023, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της πρώτης χρονικής περιόδου, δηλαδή οι εξετάσεις στις 09.00 – 11.00 ή  στις 09.00 – 12.00  (ανάλογα με τον τρόπο ορισμού των περιόδων ανά Τμήμα της Σχολής) για όλα τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών.
 
Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε σχετικά με την αναπλήρωση των αναβληθέντων εξετάσεων.
 

Γεώργιος Ιωαννίδης
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών