Ανακοίνωση Αγγλική Γλώσσα CE0160

Ανακοίνωση Αγγλική Γλώσσα CE0160

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διαθέτουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower) και άνω και επιθυμούν να απαλλαγούν από το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα»  του 1ου εξαμήνου (CE0160)
να αποστείλουν από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό email συμπληρωμένη την συνημμένη Αίτηση Απαλλαγής και να την καταθέσουν μαζί με το σκαναρισμένο πτυχίο τους αποκλειστικά
στο e.polymenakou@uniwa.gr με κοινοποίηση (cc) στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος (civ@uniwa.gr).

Στο μήνυμά σας θα πρέπει να γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Μητρώου σας.

Η προθεσμία αίτησης για απαλλαγή  και αποστολής του πτυχίου είναι στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν μέσω ανακοίνωσης στο eclass του μαθήματος για το αποτέλεσμα της αίτησης τους πριν την λήξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Θα πρέπει επομένως να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο eclass:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθείτε απαλλαγή από το μάθημα είναι να το έχετε δηλώσει στις δηλώσεις μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου.

Για το μάθημα Αγγλική Τεχνική Ορολογία Δ’ εξαμήνου δεν υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής και είναι υποχρεωτικό για όλους.
 
Η διδάσκουσα,
Εύα Πολυμενάκου