Επικοινωνία

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επικοινωνία (Πανεπιστημιούπολη 2 – Αρχαίος Ελαιώνας)
Διεύθυνση:  Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω (Χάρτης 2)
Τηλ.: +30 210538-1719 (Εσωτ: 1719), 210538-1720, 2105381507 
Fax:   +30 2105381214 
Email: civ [at] uniwa.gr