Επικοινωνία

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

Επικοινωνία (Πανεπιστημιούπολη 1)
Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω (Χάρτης 1)
Τηλ.: +30 2105385315 (Εσωτ: 5315) 
Fax:  +30 2105911442 
Email: civ [at] uniwa.gr

Επικοινωνία (Πανεπιστημιούπολη 2)
Διεύθυνση:  Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω (Χάρτης 2)
Τηλ.:  +30 2105381215 (Εσωτ: 1215) 
Fax:   +30 2105381214 
Email: civ [at] uniwa.gr