Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος.